Sdělení č. 214/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-214
Částka 90/2014
Platnost od 10.10.2014
Vyhlášené znění 10.10.2014

214

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. října 2014,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2015 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 888 Kč,

b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1331 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2662 Kč.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
Odkazuje na
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 10.10.2014 Vyhlášené znění