Sdělení č. 203/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-203
Částka 85/2014
Platnost od 26.09.2014
Vyhlášené znění 26.09.2014

203

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 10. září 2014

o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014


Ministerstvo financí na základě § 665 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, sděluje, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (tzv. UCITS V), nabývá účinnosti dnem 18. března 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Odkazuje na
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 26.09.2014 Vyhlášené znění