Vyhláška č. 188/2014 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-188
Částka 77/2014
Platnost od 02.09.2014
Účinnost od 03.09.2014
Aktuální znění 03.09.2014

188

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2014

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 3. září 2014 se ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je dámská lodička, nad kterou je logo společnosti „Baťa“. Pod vyobrazením dámské lodičky je vyobrazení části zeměkoule. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je nad vyobrazením části zeměkoule. Při levém a horním okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je nalevo od vyobrazení části zeměkoule.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Tomáše Bati mladšího. Při levém okraji dvousetkoruny je text „TOMÁŠ BAŤA MLADŠÍ“. Vpravo od portrétu jsou letopočty „1914“ a „2014“. Vpravo od límečku na portrétu je iniciála autora dvousetkoruny, Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem „D“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. září 2014.


Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 188/2014 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího - (lícní strana)Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího - (rubová strana)

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
188/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
Odkazuje na
188/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.09.2014 Aktuální znění (exportováno 21.04.2019 04:47)
0. 02.09.2014 Vyhlášené znění