Vyhláška č. 160/2014 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-160
Částka 65/2014
Platnost od 01.08.2014
Účinnost od 06.08.2014
Aktuální znění 06.08.2014

160

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2014

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 6. srpna 2014 se ke 100. výročí založení československých legií vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je prapor se znakem československých legií používaným v jejich náborových střediscích. Pod vyobrazením praporu je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Při levém a spodním okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je nalevo od vyobrazení praporu.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny jsou postavy čtyř legionářů - vlevo je ruský legionář, vpředu francouzský, za ním italský a vzadu srbský legionář. Při levém, spodním a pravém okraji dvousetkoruny je text „VZNIK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ“. Pod vyobrazením francouzského legionáře jsou letopočty „1914 □ 2014“. Při pravém okraji dvousetkoruny pod vyobrazením bodáku pušky jsou iniciály autora dvousetkoruny Luboše Charváta, které jsou tvořené propojenými písmeny „LCH“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. srpna 2014.


Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 160/2014 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií - lícní strana

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií - rubová strana

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
160/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
Odkazuje na
160/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.08.2014 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 14:22)
0. 01.08.2014 Vyhlášené znění