Vyhláška č. 148/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-148
Částka 62/2014
Platnost od 29.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Aktuální znění 01.08.2014

148

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2014

o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Doupňák (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Klášterec nad Ohří a Miřetice u Klášterce nad Ohří. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,

c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,

d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, nebo

f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 148/2014 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Doupňák

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Doupňák

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
56008220001825312,14994903,621
56008220002825349,66994804,242
56008220003825387,18994704,873
56008220004825380,49994700,704
56008220005825363,42994690,065
56008220006825349,71994679,926
56008220007825337,82994669,527
56008220008825322,42994653,568
28000832297825303,71994637,069
90008860006825298,67994632,6410
90008860007825297,15994630,7311
90008860008825279,48994608,8412
90008860009825248,05994583,2713
90008860010825218,08994569,2314
28000832452825221,72994570,9415
90008860011825165,26994541,9716
90008860012825150,14994531,6417
90008860013825106,04994507,5418
28000832875825057,47994481,3419
28000832893825053,02994478,9720
90008860014825045,36994474,8521
90008860015824996,31994551,6922
90008860016824993,22994558,9523
90008860017824982,36994580,6924
90008860018824959,61994625,1525
90008860019824932,08994683,1326
90008860020824920,69994714,8727
90008860021824919,30994764,0528
90008860022824912,43994825,1329
90008860001824912,28994857,6330
90008860003824985,62994866,8931
90008860002825061,04994876,4132
90018910001825113,25994868,5033
90008860091825110,49994896,3334
90008860004825157,87994894,6135
90008860005825198,88994897,0136

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 148/2014 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Doupňák a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Doupňák a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
148/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Odkazuje na
148/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
256/2013 Sb. Katastrální zákon
430/2006 Sb. Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
183/2006 Sb. Stavební zákon
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
344/1992 Sb. Katastrální zákon
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2014 Aktuální znění (exportováno 16.05.2021 05:57)
0. 29.07.2014 Vyhlášené znění