Sdělení č. 14/2014 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-14
Částka 7/2014
Platnost od 21.01.2014
Účinnost od 21.01.2014
Aktuální znění 21.01.2014

14

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 20. ledna 2014

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo).


I.

Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014.

V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů0
Počet volebních okrsků140
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování140
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů99034
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky23100
Procento účasti na volbách23,33
Počet odevzdaných úředních obálek23083
Počet platných hlasů celkem22953

II.

Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 17. a 18. ledna 2014.

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů1
Počet volebních okrsků140
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování140
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů99017
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky16200
Procento účasti na volbách16,36
Počet odevzdaných úředních obálek16189
Počet platných hlasů celkem16086

JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvodSenátorVěkPolitická příslušnostPřihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo sídlo
80ZlínBc. Patrik Kunčar40Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidováKřesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Předseda Státní volební komise:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Odkazuje na
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.01.2014 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:44)
0. 21.01.2014 Vyhlášené znění