Nařízení vlády č. 128/2014 Sb.Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-128
Částka 55/2014
Platnost od 11.07.2014
Účinnost od 01.09.2014
Aktuální znění 01.09.2014

128

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 2014

o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:


§ 1

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Ruší
317/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Odkazuje na
317/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2014 Aktuální znění (exportováno 16.10.2019 04:30)
0. 11.07.2014 Vyhlášené znění