Sdělení č. 111/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-111
Částka 46/2014
Platnost od 18.06.2014
Vyhlášené znění 18.06.2014

111

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 13. června 2014

o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013


Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce 2013, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu:

1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo

57137587,25 MWh.

2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo

87854460,102 MWh.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 18.06.2014 Vyhlášené znění