Sdělení č. 8/2013 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-8
Částka 4/2013
Platnost od 08.01.2013
Vyhlášené znění 08.01.2013

8

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 7. ledna 2013

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 266/2012 Sb., č. 270/2012 Sb., č. 280/2012 Sb., č. 292/2012 Sb., č. 293/2012 Sb. a č. 320/2012 Sb. se dne 5. ledna 2013 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné a nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky:

1. dodatečných voleb

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 62

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 26

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 6

v tom podle volebních stran:  

90 Sdružení nezávislých kandidátů–místní sdružení celkem 6

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

– seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8): nevyskytlo se,

– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2): nevyskytlo se.

2. nových voleb

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 8

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 5463

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 3749

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 77

v tom podle volebních stran:

1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 7

7 Česká strana sociálně demokratická 1

80 Nezávislí kandidáti 0

90 Sdružení nezávislých kandidátů–místní sdružení celkem 68

181 Nestraníci 1

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

– seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8): nevyskytlo se,

– seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2): nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Kubice v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
320/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
293/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
292/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
280/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
270/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
266/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 08.01.2013 Vyhlášené znění