Rozhodnutí č. 265/2013 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-265
Částka 102/2013
Platnost od 28.08.2013
Účinnost od 28.08.2013
Aktuální znění 28.08.2013

265

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 28. srpna 2013

o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Podle čl. 35 odst. 2 a čl. 62 písm. c) Ústavy České republiky a podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 20. srpna 2013 č. 1767

rozpouštím Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.


Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Prezident republiky:

Zeman v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
283/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.08.2013 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 10:07)
0. 28.08.2013 Vyhlášené znění