Sdělení č. 195/2013 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-195
Částka 81/2013
Platnost od 12.07.2013
Vyhlášené znění 12.07.2013

195

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 3. července 2013

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014:


1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):

Pertussis anatoxinum

Pertussis haemagglutinum filamentosum

Pertussis membranae externae proteinum

Diphtheriae anatoxinum

Tetani anatoxinum min.

Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2

Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3

Lyofilizát Hib: Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae b, Tetani anatoxinum

NEBO

1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ( DTaPHibVHBIPV)

Diphtheriae anatoxinum

Tetani anatoxinum

Antigeny Bordetelly pertussis

Pertussis anatoxinum

Haemagglutinum filamentosum

Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)

typus 1 (Mahoney)

typus 2 (MEF-1)

typus 3 (Saukett)

Antigenum tegiminis hepatitidy B

Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum

(Polyribosylribitoli phasphas)

conjugata cum tetani anatoxinum

1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):

Diphtheriae anatoxinum ≥ 30 mezinárodních jednotek

Tetani anatoxinum ≥ 40 mezinárodních jednotek

Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů

Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů

Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů

1c) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Hemofilem influenzae b (DTaPHib):

Diphtheriae anatoxinum min. 30 mezinárodních jednotek

Tetani anatoxinum min. 40 mezinárodních jednotek

Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů

Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů

Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů

Haemophilus influenzae B 10 mikrogramů

cum anatoxino tetanico 20-40 mikrogramů

1d) očkovací látka proti záškrtu a tetanu - divakcína:

Anatoxinum diphtheriae purificatum......................min. 30 mezinárodních jednotek

Anatoxinum tetani purificatum..............................min. 40 mezinárodních jednotek

1e) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:

1 dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum (10 mikrogramů) cum Anatoxino tetanico (30 mikrogramů).

1f) očkovací látka proti tetanu:

Tetani anatoxinum...................................min. 40 mezinárodních jednotek

1g) očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku:

Antigenum tegiminis hepatitidis B 10 mikrogramů

1h) očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16 let a výše:

Antigenum tegiminis hepatitidis B 20 mikrogramů

1ch) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

Morbillorum virus attenuatum (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu50

Parotitidis virus attenuatum (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu50

Rubeolae virus attenuatum (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu50

1i) očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě:

Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney)......40 antigenních D jednotek*

Virus poliomyelitis inactivatum typus 2 (MEF-1) .........8 antigenních D jednotek*

Virus poliomyelitis inactivatum typus 3 (Saukett)........32 antigenních D jednotek*

* nebo množství ekvivalentních antigenů stanovené pomocí vhodné imunochemické metody.

1j) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae v polysacharidové formuli:

Polysaccharidum Streptococci pneumoniae typus:

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11 A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F....................25 mikrogramů z každého sérotypu

1k) očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím:

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 1

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 3

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 5

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6A

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 7F

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 18C

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19A

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F

Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F

1la) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Diphtheriae anatoxinum ne méně než 2 mezinárodní jednotky

Tetani anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek

Pertusové antigeny:

Pertussis anatoxinum 8 mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum 8 mikrogramů

Pertaktin 2,5 mikrogramů

Virus poliomyelitidis inactivatum:

typus 1 (kmen Mahoney) 40 D jednotek antigenu

typus 2 (kmen MEF-1) 8 D jednotek antigenu

typus 3 (kmen Saukett) 32 D jednotek antigenu

NEBO

1lb) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Difterický toxoid více nebo rovno 2 mezinárodní jednotky (2 Lf)

Tetanický toxoid více nebo rovno 20 mezinárodních jednotek (5 Lf)

Pertusové antigeny:

Pertusový toxoid 2,5 mikrogramů

Filamentózní hemaglutinin 5 mikrogramů

Fimbrie typu 2+3 5 mikrogramů

Pertaktin 3 mikrogramy

Virus poliomyelitis typu 1 (inaktivovaný) 40 antigenních D jednotek

Virus poliomyelitis typu 2 (inaktivovaný) 8 antigenních D jednotek

Virus poliomyelitis typu 3 (inaktivovaný) 32 antigenních D jednotek

1m) očkovací látka proti tuberkulóze:

Bacillus Calmette Guérin (atenuované) 100 000 - 300 000 V.U.* (kmen Copenhagen 1331)

*V.U. = živé zárodky

1n) očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu:

Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum 20 mikrogramů; adjuvans AS04C obsahující 3-O-deacyl-4-monofosforyl-lipid A (MPL) 50 mikrogramů v 1 dávce

2. Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování

2a) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé:

Antigenum tegiminis hepatitidis B 20 mikrogramů

2b) očkovací látka proti vzteklině:

Virus rabiei inactivatum (kmen Wistar rabies PM/WI 38 1503-3M více nebo rovno 2,5 mezinárodních jednotek v 1 dávce (0,5 ml)

2c) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Hepatitis A virus inactivatum

3. Antigenní složení očkovacích látek pro mimořádná očkování

3a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Hepatitis A virus inactivatum

3b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti:

Virus hepatitis A inactivatum


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
Odkazuje na
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 12.07.2013 Vyhlášené znění