Sdělení č. 184/2013 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-184
Částka 76/2013
Platnost od 28.06.2013
Účinnost od 01.07.2013
Aktuální znění 01.07.2013

184

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 24. června 2013

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2013 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sdělením Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012.

Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha

Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. 7. 2013

Kód položkyNázev položky platný
do 30. 6. 2013
Název položky platný
od 1. 7. 2013
11124Nejvyšší státní úředníci v oblasti bezpečnosti a ochranyNejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
13492Řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany ve veřejné správěŘídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
13493Řídící pracovníci bezpečnostních a detektivních agenturŘídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur
21416Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajůSpecialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
2320Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzděláváníUčitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23201Učitelé odborných předmětůUčitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23202Učitelé praktického vyučováníUčitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23203Učitelé odborného výcvikuUčitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
33311Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci)Odbytoví agenti
33393Aukcionáři (dražitelé)Aukcionáři (dražebníci)
33434Odborní pracovníci útvaru obrany a ochranyOdborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
34113Odborní bezpečnostní pracovníciOdborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
6112Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keříchOvocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
61120Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keříchOvocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
81896Obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektrické energieObsluha zařízení na výrobu a rozvod energií
Vysvětlivky:podskupinapoložka označená čtyřmístným kódem
kategorie položka označená pětimístným kódem

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Mění
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Je odkazován z
271/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
140/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
172/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Odkazuje na
185/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2013 Aktuální znění (exportováno 09.07.2020 03:58)
0. 28.06.2013 Vyhlášené znění