Sdělení č. 17/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-17
Částka 8/2013
Platnost od 22.01.2013
Vyhlášené znění 22.01.2013

17

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. ledna 2013

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2013 platovou základnu ve výši 56571,07 Kč.


Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Odkazuje na
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 22.01.2013 Vyhlášené znění