Vyhláška č. 78/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-78
Částka 28/2012
Platnost od 12.03.2012
Účinnost od 01.04.2012
Aktuální znění 01.04.2012

78

VYHLÁŠKA

ze dne 29. února 2012,

kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 12c odst. 3 zákona:


Čl. I

V § 2 odst. 6 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 464/2009 Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , pokud nemá volný přístup do výběhu nebo na pastvu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Souvislosti

Mění
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Odkazuje na
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2012 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 13:30)
0. 12.03.2012 Vyhlášené znění