Usnesení č. 497/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-497
Částka 186/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 31.12.2012
Aktuální znění 31.12.2012

497

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 18. prosince 2012


Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatém Parlamentem dne 26. října 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012.


Němcová v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2012 Aktuální znění (exportováno 26.01.2020 04:11)
0. 31.12.2012 Vyhlášené znění