Vyhláška č. 423/2012 Sb.Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-423
Částka 154/2012
Platnost od 05.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2016 (376/2015 Sb.)
Minulé znění 01.01.2013 - 31.12.2015

423

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012

o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 110 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 18 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:


§ 1

Důchod vyplácený z pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené na základě zákona o důchodovém spoření, jehož výplata započala nejpozději 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá den, od něhož se důchod zvyšuje, se zvyšuje od první splátky důchodu splatné po 31. březnu každého kalendářního roku o 2 % částky, která náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření
Je zrušen předpisem
376/2015 Sb. Zákon o ukončení důchodového spoření
Je odkazován z
376/2015 Sb. Zákon o ukončení důchodového spoření
Odkazuje na
426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření
46/1991 Sb. Zákon o zvyšování důchodů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2013 - 31.12.2015
0. 05.12.2012 Vyhlášené znění