Sdělení č. 417/2012 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-417
Částka 152/2012
Platnost od 30.11.2012
Účinnost od 30.11.2012
Aktuální znění 30.11.2012

417

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 16. listopadu 2012

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/2012 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. října 2012, v částce 6. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2013.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.11.2012 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 16:39)
0. 30.11.2012 Vyhlášené znění