Sdělení č. 40/2012 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-40
Částka 15/2012
Platnost od 07.02.2012
Vyhlášené znění 07.02.2012

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 24. ledna 2012

o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 12. prosince 2011 vydalo cenový předpis 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11/2011 ze dne 29. prosince 2011 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 07.02.2012 Vyhlášené znění