Usnesení č. 398/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-398
Částka 146/2012
Platnost od 27.11.2012
Účinnost od 27.11.2012
Aktuální znění 27.11.2012

398

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 7. listopadu 2012


Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatém Parlamentem dne 7. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 24. září 2012.


Němcová v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.11.2012 Aktuální znění (exportováno 28.01.2020 13:36)
0. 27.11.2012 Vyhlášené znění