Usnesení č. 391/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-391
Částka 144/2012
Platnost od 23.11.2012
Vyhlášené znění 23.11.2012

391

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 7. listopadu 2012


Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatém Parlamentem dne 6. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 17. září 2012.


Němcová v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
40/2009 Sb. Trestní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.11.2012 Vyhlášené znění