Sdělení č. 336/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-336
Částka 123/2012
Platnost od 12.10.2012
Vyhlášené znění 12.10.2012

336

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. října 2012,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2013 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 863 Kč,

b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1295 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2589 Kč.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
Odkazuje na
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 12.10.2012 Vyhlášené znění