Vyhláška č. 298/2012 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-298
Částka 105/2012
Platnost od 13.09.2012
Účinnost od 01.12.2012
Aktuální znění 01.12.2012

298

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2012

o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek.

2. Vyhláška č. 319/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek.

3. Vyhláška č. 121/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Ruší
121/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
319/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
235/2010 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
Odkazuje na
121/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
319/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
235/2010 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2012 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 16:56)
0. 13.09.2012 Vyhlášené znění