Sdělení č. 252/2012 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-252
Částka 85/2012
Platnost od 17.07.2012
Vyhlášené znění 17.07.2012

252

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 16. července 2012

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 14/2012 Sb., č. 31/2012 Sb., č. 45/2012 Sb., č. 49/2012 Sb., č. 67/2012 Sb., č. 68/2012 Sb., č. 87/2012 Sb., č. 109/2012 Sb., č. 126/2012 Sb. a č. 127/2012 Sb. se dne 14. července 2012 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:14
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:3279
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:2155
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:92
v tom podle volebních stran:
1Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová2
47Komunistická strana Čech a Moravy1
80Nezávislí kandidáti22
90Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem65
389Sdružení ODS, NK2
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
Plzeňský kraj
Čečovice, okres Domažlice
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Kubice v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
127/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
126/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
109/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
87/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
68/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
67/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
49/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
45/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
31/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
14/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 17.07.2012 Vyhlášené znění