Sdělení č. 251/2012 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-251
Částka 85/2012
Platnost od 17.07.2012
Vyhlášené znění 17.07.2012

251

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 21. června 2012

o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 16. dubna 2012 vydalo cenový předpis 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků. Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2012 ze dne 27. dubna 2012 a nabyl účinnosti dne 1. května 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Je odkazován z
231/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 17.07.2012 Vyhlášené znění