Ústavní zákon č. 235/2012 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-235
Částka 82/2012
Platnost od 04.07.2012
Účinnost od 04.07.2012
Aktuální znění 04.07.2012

235

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 14. června 2012

o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. 1

Parlament České republiky souhlasí se změnami státních hranic České republiky s Rakouskou republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsané v Praze dne 3. listopadu 2011.

Čl. 2

Změny státních hranic České republiky podle Smlouvy uvedené v čl. 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.


Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.07.2012 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 09:09)
0. 04.07.2012 Vyhlášené znění