Vyhláška č. 233/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-233
Částka 81/2012
Platnost od 04.07.2012
Účinnost od 04.07.2012
Aktuální znění 04.07.2012

233

VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se na konci bodu 6 tečka zrušuje a doplňuje se bod 7, který zní:

7. Voličský průkaz.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje vzor tiskopisu 7, který zní:

Vzor tiskopisu 7

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Kubice v. r.

Souvislosti

Mění
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Odkazuje na
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.07.2012 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 00:33)
0. 04.07.2012 Vyhlášené znění