Sdělení č. 21/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-21
Částka 6/2012
Platnost od 20.01.2012
Vyhlášené znění 20.01.2012

21

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. ledna 2012

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období do 30. 12. 2011 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a jeden Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:


1. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 (pro a. s. a s. r. o.) mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 7. 12. 2011 na rok 2012 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.

4. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 20. 12. 2011 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.01.2012 Vyhlášené znění