Nález č. 190/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 12/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-190
Částka 66/2012
Platnost od 12.06.2012
Účinnost od 12.06.2012
Judikát Pl. ÚS 12/11 #1
Aktuální znění 12.06.2012

190

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 12/11 dne 24. dubna 2012 v plénu složeném z místopředsedy soudu Pavla Holländera a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Michaely Židlické o návrhu veřejného ochránce práv na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009,

takto:


I. Čl. 3 obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Ve zbylé části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:

v z. JUDr. Holländer v. r.

místopředseda

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.06.2012 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 18:10)
0. 12.06.2012 Vyhlášené znění