Nařízení vlády č. 176/2012 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-176
Částka 62/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.06.2012
Aktuální znění 01.06.2012

176

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. května 2012

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 se v případě potřeby provedení bezpečnostních opatření s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva při investiční akci Obnova rybníka Jordán ve městě Tábor použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vondra v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
Odkazuje na
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2012 Aktuální znění (exportováno 21.09.2020 14:31)
0. 30.05.2012 Vyhlášené znění