Vyhláška č. 156/2012 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-156
Částka 56/2012
Platnost od 25.05.2012
Účinnost od 01.07.2012
Aktuální znění 01.07.2012

156

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2012

o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Medník (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko pod Medníkem. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a společenstvy lesních lemů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,

b) populace kriticky ohroženého druhu rostliny kandíku psího zubu (Erythorium denscanis), včetně jeho biotopu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

c) používat chemické prostředky, nebo

d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2012 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Medník

Geometrický obrazec č. 1

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
000922220570744526,941067129,141
32022940972744511,411067097,132
32022940971744496,001067061,023
32022940970744467,481067019,114
32022940969744367,231066795,995
32022940914744317,741066790,206
32022940913744225,221066780,827
32022940912744200,011066757,488
32022940911744140,881066721,709
32022940910744057,321066739,6810
32022940909743949,081066773,6311
32022940908743893,931066820,7512
32022940907743868,191066911,3213
32022940906743851,801066979,3414
32023440020743851,941066999,0415
32023440019743807,301066974,9516
32023440018743815,061066995,5417
32023440017743823,351067030,0418
32023440016743842,531067091,5819
32023440015743851,891067130,8020
32023440014743826,881067194,3721
32023440013743854,601067213,0322
32023440012743850,961067238,9223
32023440011743862,681067292,2824
32023440010743848,421067343,2325
32023440009743829,641067382,2826
32023440008743792,851067398,9627
32023440007743771,841067417,6028
32023440006743726,861067468,5229
32023440005743708,631067504,9030
32023440004743675,471067520,7631
32023440003743585,571067571,2632
32023440002743566,591067624,7433
32023440001743569,241067638,9634
32022940939743612,221067643,8435
32022940938743658,221067664,5836
32022940937743699,471067654,1837
32022940936743747,501067661,7338
32022940935743799,051067643,4739
32022940934743824,841067611,3740
32022940933743896,181067583,8841
32022940932743884,231067518,3342
32022940930743905,801067484,0143
32022940929743939,281067436,7844
32022940928743993,591067360,3145
32022940927744022,061067298,1946
32022940926744078,011067291,2247
32022940925744178,511067275,5048
32022940978744235,751067266,7449
32022940977744362,201067248,3450
32022940976744475371067232,0051
32022940975744502,491067200,4052
32022940974744523,461067163,3853

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2012 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Medník a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Medník a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
156/2012 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Odkazuje na
156/2012 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
430/2006 Sb. Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
183/2006 Sb. Stavební zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2012 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 01:10)
0. 25.05.2012 Vyhlášené znění