Nález č. 132/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-132
Částka 49/2012
Platnost od 20.04.2012
Účinnost od 20.04.2012
Judikát Pl. ÚS 19/11 #1
Aktuální znění 20.04.2012

132

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 19/11 dne 31. ledna 2012 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku, za účasti Ministerstva vnitra a statutárního města Liberce jako účastníků řízení a veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení,

takto:


Ustanovení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.04.2012 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 12:11)
0. 20.04.2012 Vyhlášené znění