Sdělení č. 114/2012 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-114
Částka 43/2012
Platnost od 04.04.2012
Vyhlášené znění 04.04.2012

114

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. března 2012

o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 22. 2. – 19. 3. 2012 dodatky ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouva vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2011–2012 uzavřený mezi smluvními stranami

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.

3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2011–2013 uzavřený mezi smluvními stranami

Odborovým svazem Stavba České republiky,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.04.2012 Vyhlášené znění