Nařízení vlády č. 107/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-107
Částka 41/2012
Platnost od 30.03.2012
Účinnost od 01.04.2012
Aktuální znění 01.04.2012

107

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. března 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 86/2010 Sb. a nařízení vlády č. 87/2011 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Platby podle odstavce 1 se neposkytnou pro žádosti podané v roce 2012 a ani v následujícím období.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.

Souvislosti

Mění
112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
Odkazuje na
112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2012 Aktuální znění (exportováno 21.08.2019 16:03)
0. 30.03.2012 Vyhlášené znění