Vyhláška č. 431/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-431
Částka 150/2011
Platnost od 28.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 15.01.2015 (3/2015 Sb.)
Minulé znění 01.01.2012 - 14.01.2015

431

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 8a k této vyhlášce vzor tiskopisu Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – líc a rub – polské zní:

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Souvislosti

Mění
223/2005 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
Je zrušen předpisem
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
Je odkazován z
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
Odkazuje na
223/2005 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 - 14.01.2015
0. 28.12.2011 Vyhlášené znění