Nařízení vlády č. 409/2011 Sb.Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-409
Částka 144/2011
Platnost od 21.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Aktuální znění 01.01.2012

409

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Mění
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Je odkazován z
103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
325/1999 Sb. Zákon o azylu
Odkazuje na
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
81/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 03:01)
0. 21.12.2011 Vyhlášené znění