Vyhláška č. 401/2011 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-401
Částka 139/2011
Platnost od 16.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2014 (359/2013 Sb.)
Minulé znění 01.01.2012 - 31.12.2013

401

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2011

o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 349/2011 Sb.:


§ 1

Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výstup z této aplikace je obsahově totožný a graficky obdobný se vzorem formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


Příloha k vyhlášce č. 401/2011 Sb.

VZOR

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 4 zákona č. 265/1992 Sb.

VZOR Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 4 zákona č. 265/1992 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Je zrušen předpisem
359/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Je odkazován z
359/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
401/2011 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Odkazuje na
401/2011 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 - 31.12.2013
0. 16.12.2011 Vyhlášené znění