Nález č. 40/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-40
Částka 14/2011
Platnost od 28.02.2011
Účinnost od 28.02.2011
Judikát Pl. ÚS 13/09 #1
Aktuální znění 28.02.2011

40

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 13/09 dne 25. ledna 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Mucha, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností, za účasti města Vodňany jako účastníka řízení a veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka řízení,

takto:


I. Ustanovení čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:

v z. JUDr. Holländer v. r.

místopředseda

Odlišné stanovisko podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaujala k rozhodnutí pléna soudkyně Ivana Janů.

Souvislosti

Odkazuje na
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.2011 Aktuální znění (exportováno 28.02.2021 07:04)
0. 28.02.2011 Vyhlášené znění