Zákon č. 219/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-219
Částka 78/2011
Platnost od 22.07.2011
Účinnost od 01.08.2011
Aktuální znění 01.01.2015

219

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

V § 7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. III

V § 7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se slova „a jsou označeny nápisem „humanita“ “ zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Souvislosti

Je měněn
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Mění
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
Je odkazován z
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Odkazuje na
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2015 355/2014 Sb. Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 02:53)
1. 01.08.2011 - 31.12.2014
0. 22.07.2011 Vyhlášené znění