Vyhláška č. 205/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-205
Částka 72/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 01.08.2011
Aktuální znění 01.08.2011

205

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2011,

kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 13 odst. 11 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

3. V příloze se slova „a způsob a místo jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost zvířete, které musí být takto označeno“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Souvislosti

Mění
411/2008 Sb. Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Odkazuje na
411/2008 Sb. Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2011 Aktuální znění (exportováno 29.03.2020 10:35)
0. 15.07.2011 Vyhlášené znění