Vyhláška č. 103/2011 Sb.Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-103
Částka 39/2011
Platnost od 19.04.2011
Účinnost od 21.04.2011
Zrušeno k 01.10.2013 (234/2013 Sb.)
Minulé znění 21.04.2011 - 30.09.2013

103

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2011

o registraci distributorů pohonných hmot

Ministerstvo financí stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje vzor oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzor potvrzení o registraci distributora pohonných hmot.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Vzor oznámení o zahájení činnosti a vzor potvrzení o registraci

(1) Vzor oznámení o zahájení činnosti fyzické osoby, distributora pohonných hmot, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o registraci fyzické osoby, distributora pohonných hmot, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor oznámení o zahájení činnosti právnické osoby, distributora pohonných hmot, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor potvrzení o registraci právnické osoby, distributora pohonných hmot, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2011.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2011 Sb.

Vzor oznámení o zahájení činnosti fyzické osoby, distributora pohonných hmot

Vzor oznámení o zahájení činnosti fyzické osoby, distributora pohonných hmot

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2011 Sb.

Vzor potvrzení o registraci fyzické osoby, distributora pohonných hmot

Vzor potvrzení o registraci fyzické osoby, distributora pohonných hmot

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 103/2011 Sb.

Vzor oznámení o zahájení činnosti právnické osoby, distributora pohonných hmot

Vzor oznámení o zahájení činnosti právnické osoby, distributora pohonných hmot

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 103/2011 Sb.

Vzor potvrzení o registraci právnické osoby, distributora pohonných hmot

Vzor potvrzení o registraci právnické osoby, distributora pohonných hmot

Souvislosti

Provádí předpis
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
Je zrušen předpisem
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
103/2011 Sb. Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
Odkazuje na
103/2011 Sb. Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.04.2011 - 30.09.2013
0. 19.04.2011 Vyhlášené znění