Nařízení vlády č. 88/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-88
Částka 31/2010
Platnost od 31.03.2010
Účinnost od 15.04.2010
Aktuální znění 15.04.2010

88

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb., zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1hasicí přístroje
2hasiva (kromě vody bez přísad)
3požární hadice
4požární proudnice a požární armatury
5výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to
a) žebříky,
b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
c) zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s největší povolenou hmotností do 2000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,
d) požární čerpadla,
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),
f) zvedací vaky
6prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)

“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Souvislosti

Mění
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Odkazuje na
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.2010 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 18:36)
0. 31.03.2010 Vyhlášené znění