Vyhláška č. 8/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-8
Částka 2/2010
Platnost od 14.01.2010
Účinnost od 14.01.2010
Zrušeno k 01.01.2019 (310/2018 Sb.)
Minulé znění 14.01.2010 - 31.12.2018

8

VYHLÁŠKA

ze dne 30. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

V § 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb. a vyhlášky č. 33/2009 Sb., se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , nebo 1 dítě ve třídě přípravného stupně základní školy speciální“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Souvislosti

Mění
492/2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech
Je zrušen předpisem
310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech
Je odkazován z
310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech
Odkazuje na
492/2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.01.2010 - 31.12.2018
0. 14.01.2010 Vyhlášené znění