Vyhláška č. 429/2010 Sb.Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-429
Částka 148/2010
Platnost od 30.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Aktuální znění 01.01.2011 - Brexit

429

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2010

stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:


§ 1

O udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, je oprávněn požádat cizinec, který je státním příslušníkem země uvedené v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 462/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Mgr. John v. r.


Příloha k vyhlášce č. 429/2010 Sb.

Seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt

1. Albánská republika,

2. Andorské knížectví,

3. Antigua a Barbuda,

4. Argentinská republika,

5. Australské společenství,

6. Bahamské společenství,

7. Barbados,

8. Bolívarovská republika Venezuela,

9. Bosna a Hercegovina,

10. Brazilská federativní republika,

11. Brunejský sultanát,

12. Federace Sv. Kryštofa a Nevise,

13. Guatemalská republika,

14. Honduraská republika,

15. Chilská republika,

16. Chorvatska republika,

17. Izraelský stát,

18. Japonsko,

19. Kanada,

20. Korejská republika,

21. Kostarická republika,

22. Makedonská republika,

23. Malajsie,

24. Mauricijská republika,

25. Monacké knížectví,

26. Nikaragujská republika,

27. Nový Zéland,

28. Panamská republika,

29. Paraguayská republika,

30. Republika Černá Hora,

31. Salvadorská republika,

32. Sanmarinská republika,

33. Seychelská republika,

34. Singapurská republika,

35. Spojené státy americké,

36. Spojené státy mexické,

37. Srbská republika,

38. Svatý stolec,

39. Tchaj-wan,

40. Uruguayská východní republika,

41. Zvláštní administrativní oblast Hongkong,

42. Zvláštní administrativní oblast Macao.

Souvislosti

Provádí předpis
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
Je měněn
67/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Ruší
462/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
Je odkazován z
67/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Odkazuje na
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
462/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. Brexit 67/2019 Sb. Budoucí znění
1. 01.01.2011 - Brexit Aktuální znění (exportováno 18.06.2019 23:46)
0. 30.12.2010 Vyhlášené znění