Vyhláška č. 315/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-315
Částka 116/2010
Platnost od 22.11.2010
Účinnost od 01.01.2011
Aktuální znění 01.01.2011

315

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb. a vyhlášky č. 485/2009 Sb., v části Moravskoslezský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 15. „Nový Jičín“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Nový Jičín“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 4. „Kunín“ vkládá nový bod 5. „Libhošť “.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Mgr. John v. r.

Souvislosti

Mění
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Odkazuje na
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2011 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 11:48)
0. 22.11.2010 Vyhlášené znění