Vyhláška č. 238/2010 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-238
Částka 82/2010
Platnost od 05.08.2010
Účinnost od 01.09.2010
Aktuální znění 01.09.2010

238

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2010

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dne 1. září 2010 se k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu Lucemburků na český trůn vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole český lev ve stylizované středověké podobě na pozadí gotického dekoru tvořeného hvězdami a tečkami. Po celém obvodu dvousetkoruny je stylizovaným gotickým písmem vypsán název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Název státu je mezi slovy a na okrajích ohraničen kříži, mezi nominální hodnotou mince a zkratkou peněžní jednotky je umístěna čtyřcípá hvězda. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna v rámci gotického dekoru nad označením nominální hodnoty mince.

(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizovaná podoba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny při uzavření sňatku na pozadí gotického dekoru v podobě hvězd a teček. Po celém obvodu mince je opis „SŇATEK JANA LUCEMBURSKÉHO S ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU“ a letopočty „1310 - 2010“. Jednotlivá slova opisu jsou oddělena kříži a čtyřcípými hvězdami. Značka autora dvousetkoruny, MgA. Jakuba Vlčka, je zakomponovaná do gotického dekoru vlevo od postavy Jana Lucemburského.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 238/2010 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou (lícní a rubová strana)

lícní

rubová strana

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
238/2010 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Odkazuje na
238/2010 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2010 Aktuální znění (exportováno 24.02.2020 04:29)
0. 05.08.2010 Vyhlášené znění