Sdělení č. 234/2010 Sb.Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-234
Částka 80/2010
Platnost od 28.07.2010
Vyhlášené znění 28.07.2010

234

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 12. července 2010

o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem


Ministerstvo financí podle § 202 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., sděluje, že dne 2. července 2010 převzal centrální depozitář evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů a začal vykonávat svou činnost podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tímto dnem současně Středisko cenných papírů přestalo vykonávat svou činnost podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Odkazuje na
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.07.2010 Vyhlášené znění