Usnesení č. 173/2010 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-173
Částka 60/2010
Platnost od 31.05.2010
Vyhlášené znění 31.05.2010

173

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 27. května 2010

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vráceném prezidentem republiky dne 12. května 2010.

v z. Němcová v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.05.2010 Vyhlášené znění