Sdělení č. 124/2010 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-124
Částka 45/2010
Platnost od 29.04.2010
Vyhlášené znění 29.04.2010

124

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. března 2010

o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 10. prosince 2009 vydalo cenové rozhodnutí 1/10-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce. Cenové rozhodnutí je publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 9/2009 ze dne 18. prosince 2009 a nabylo účinnosti dne 31. prosince 2009.

Ministryně:

Jurásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.04.2010 Vyhlášené znění