Usnesení č. 396/2009 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-396
Částka 128/2009
Platnost od 13.11.2009
Vyhlášené znění 13.11.2009

396

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 3. listopadu 2009

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatém Parlamentem dne 9. září 2009 a vráceném prezidentem republiky dne 25. září 2009.

Vlček v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.11.2009 Vyhlášené znění