Vyhláška č. 175/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-175
Částka 53/2009
Platnost od 22.06.2009
Účinnost od 22.06.2009
Aktuální znění 22.06.2009

175

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb. a vyhlášky č. 306/2007 Sb., se v příloze v části A za řádek s textem „Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost“ vkládá nový řádek s textem „Kapitola 377 Technologická agentura České republiky“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Souvislosti

Mění
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
Odkazuje na
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.06.2009 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 03:47)
0. 22.06.2009 Vyhlášené znění